Ontdek

Je laten dopen in de Vineyard

Zondag 4 december is er een doopdienst | Doopbespreking op dinsdagavond 22 november

 

Geloof je in Jezus? Zo ja, ben je al gedoopt? Mis (dit onderdeel van) de package deal niet!

Petrus zei: “Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En Hij zal de Heilige Geest aan jullie geven.” (Handelingen 2:38 BGT)

 

Lees hier meer over het dopen: Dopen: wat, waarom, en hoe… (office.com)

 

De doop is een symbool van het geloof in Jezus als je redder, en van het besef dat je je oude leven afgelegd hebt, en in een nieuw leven gaat wandelen. De doop hoort bij je keuze dat je met Jezus wilt gaan leven.

 

Weet je het nog niet zeker? Kom dan eerst vrijblijvend naar de doopbespreking. Daar kun je al je vragen stellen. Diegenen die al zeker weten dat ze zich willen laten dopen worden daar ook verwacht. Mail voor opgave en/of extra info naar Gene Hodgson via gene.hodgson@vineyardutrecht.org