Kids

Zondag

Kids

Bij God en in onze gemeente zijn de kinderen geliefd en veilig. Iedereen mag er zijn en heeft evenveel toegang tot God; jong en oud! Het is onze missie dat de kinderen in Vineyard Utrecht ontdekken hoe ze samen met God kunnen leven. Vanuit Zijn Liefde en Veiligheid willen we de kinderen leren te bidden, aanbidden, de Bijbel als Gods woord te kennen, om Gods stem en de leiding van Heilige Geest te verstaan en volgen.